วอลเปเปอร์ติดผนังร้านอาหาร ลายดอกไม้ขาว แบบที่ JAFL-8-EX

วอลเปเปอร์ติดผนังร้านอาหาร ลายดอกไม้ขาว แบบที่  JAFL-8-EX